MENU
Hot News
最新消息
標題:110年暑假期間青少年應從事正當休閒活動

 

.

110年暑假期間青少年應從事正當休閒活動,

勿聚眾競飆危險駕車,

做個「反吸毒、反援交、反幫派、反詐欺、反暴力、反霸凌」之有為青少年。

                                                                                                                   .

   臺東縣警察局大武分局 多良派出所 關心你 !

 

 

 

發布日期:2021-07-10 20:41:02
回上頁